En fremtid uden hjemløshed i Danmark

Fordi hjemløshed har store menneskelige og økonomiske omkostninger

Fordi vi kan udnytte vores ressourcer bedre

Fordi det er muligt

Projekter

Igangsættelse af
hjemløseprojekter

Data

Indsamling og analyse af data på hjemløseområdet

Processer

Optimering af
arbejdsprocesser

Viden

Oplæg og workshops med hjemløshed i fokus

Historien bag

I januar 2023 stiftede jeg Foreningen Hjemløsninger, fordi jeg mener at vi kan gøre det bedre, som velfærdssamfund. Vi har ressourcerne til at bekæmpe hjemløshed i Danmark og derfor har vi også forpligtelsen til at gøre det. 

Min personlige motivation udspringer af en barndom og ungdom med hjemløshed, vold, misbrug og psykisk sygdom tæt inde på livet. Jeg ved hvordan det føles, at befinde sig i en håbløs situation, der er svær at se sig ud af. 

Stik imod alle odds, var jeg så heldig at få hutlet mig igennem en uddannelse. Jeg fik etableret den kernefamilie, jeg altid har ønsket mig. Jeg fik et hjem og en base. Så heldig er langt fra alle, der kan skrive en barndom som min på CV’et. 

Jeg føler derfor en stor forpligtelse til at bruge mine erfaringer, min stædighed og min faglighed til at bidrage til skabe et samfund hvor mennesker i hjemløshed – de allermest udsatte i vores samfund – bliver grebet og hjulpet. Det skal være mindre tilfældigt, hvem der klarer den og ikke klarer den.

Alle kan ende i hjemløshed og håbløse situationer. Også dig. Og alle kan ændre livsbanekurs. Men det kræver, at vi:

  • designer systemer, der kontinuérligt forebygger og bekæmper hjemløshed
  • har det reelle overblik over antallet af borgere i hjemløshed, lige nu og her
 

Hjemløsninger arbejder målrettet med kommuner og organisationer, der tager ansvar for – og kan se både den menneskelige og økonomiske værdi i – at komme hjemløsheden til livs.

Louise Marie Pedersen – antropolog og stifter

Projekter

Mange kommuner har ikke ressourcer til at opstarte nye hjemløseprojekter, selvom et projekt hvor nye tilgange testes og udvikles, kan være det første skridt i retningen mod bedre udnyttelse af kommunens ressourcer og bedre indsatser til borgere i hjemløshed. 

HJEMLØSNINGER hjælper kommuner med at forme, igangsætte og drive hjemløseprojekter med både intern og ekstern funding – og tilbyder rådgivning indenfor følgende områder:

For at tiltrække fondes eller styrelsers interesse skal I have en gennemarbejdet, konkret og ambitiøs idé og vision, som modnes i tæt samarbejde med fonde og andre samarbejdspartnere. HJEMLØSNINGER tilrettelægger og faciliterer kreative udviklingsprocesser hvor alle relevante aktører involveres i denne proces.

HJEMLØSNINGER hjælper med at udarbejde en kortfattet og fyldestgørende projektansøgning med aktivitetsplan og budget. 

Hvis projektet skal have relevans og tyngde, skal brugerne/borgerne involveres i udviklingsprocessen. Dette sikrer HJEMLØSNINGER gennem interviews, prototypetests, observationer og andre kvalitative, antropologiske metoder. 

HJEMLØSNINGER kan varetage projektledelsen og styre projektet sikkert i mål.

Data

At skabe overblik over antallet af borgere der lever i hjemløshed i en kommune er en kompleks opgave, fordi mennesker bevæger sig ud af og ind i hjemløshed hver eneste dag. Mange kommuner læner sig derfor op ad den nationale kortlægning af hjemløshed, når der skal udarbejdes strategier og allokeres ressourcer. 

Kortlægningen viser tendenser ift. hjemløshedens omfang og karakter og bidrager med vigtig viden om de borgere, der lever i hjemløshed, men den viser et øjebliksbillede, som er baseret på tal fra én uge, hvert andet år – det er ikke et billede på det reelle antal mennesker, der lever i hjemløshed i kommunen, nu og her. 

Hvis vi skal have succes med de kommunale hjemløsestrategier, skal vi derfor starte med at kaste lys over mørketallet og skabe et realtidsoverblik over den aktuelle hjemløsesituation i kommunen. 

Med systematisk kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, hjælper HJEMLØSNINGER kommuner med at skabe det nødvendige overblik, så de til enhver tid kan svare på:

"Der er en generel usikkerhed forbundet med at kortlægge og opgøre antallet af hjemløse borgere, hvorfor der altid vil være et vist ’mørketal’ forbundet med kortlægningens opgørelser"

Processer

Uhensigtsmæssige interne processer i kommunerne kan stå i vejen for at borgere i hjemløshed får den støtte de har behov for. 

For at sikre, at interne og eksterne arbejdsprocesser bidrager til at bekæmpe hjemløshed – frem for at stå i vejen for dette – hjælper HJEMLØSNINGER kommuner med at:

"Det er en kendt udfordring, at støttesystemet er fragmenteret og specialiseret. For eksempel kan det sociale system arbejde efter Housing First, hvor boligen er første skridt på vejen til et livsbaneskift, mens et beskæftigelsessystem måske ser et job som første skridt på vejen til et livsbaneskift. Lignende modsatrettede logikker kan gøre sig gældende på tværs af kriminalforsorg, psykiatri og misbrugsbehandling – og på tværs af offentlige aktører og civilsamfund"

5 myter om mennesker i hjemløshed

Viden

 

Manglende viden om hjemløshed kan resultere i utilstrækkelig støtte til nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund. 

HJEMLØSNINGER skræddersyr oplæg og workshops med hjemløshed som omdrejningspunkt. Der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte kommune har behov for at blive klogere på, indenfor hjemløshedsområdet. 

Inspiration til emner:

Samarbejde

Samarbejde

Hvis vi skal løse samfundsmæssige udfordringer, skal vi kommunikere, udvikle løsninger og mobilisere ressourcer på tværs af faglighed, søjler og sektorer

Antropologi

Antropologi

Med antropologien som fagligt afsæt, undersøger HJEMLØSNINGER behov, dynamikker og praksis på hjemløseområdet

Forbedringsvidenskab

Forbedringsvidenskab

HJEMLØSNINGER har en forbedringsvidenskabelig tilgang til udvikling, afprøvning og implementering af ændringer, der fører til forbedringer på hjemløseområdet

Ledelsen

Profilbillede høj opløsning

Louise Marie Pedersen

Direktør og næstforperson

Louise Marie er antropolog og stifter af Foreningen Hjemløsninger. Hun har i mange år beskæftiget sig med marginaliserede og udsatte grupper – og har siden 2019 specialiseret sig særligt i hjemløshed. Hun har blandt andet været projektleder på to hjemløseprojekter, finansieret af Socialstyrelsen. Louise Marie har erfaring indenfor det sociale, kommunale område og med at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger. Hun er optaget af, at finde løsninger på alle de barrierer, der står imellem mennesker i hjemløshed og et sted de kan kalde hjem.

Sebastian

Sebastian Bune

 Forperson

 

Sebastian har konsulent- og ledelseserfaring fra den private sektor, kommunale forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og sociale institutioner. Han er forstander ved Kofoeds Skole i Aarhus, og har skildret Danmarks udsatte stemmer gennem romaner og digtsamlinger. Derudover er han ambassadør for Bryd Tavsheden og har bestyrelseserfaring fra kulturbranchen. 

Martin

Martin Lønborg

Kasserer

 

Martin er en økonomisk sparringspartner, med en menneskelig vinkel. Hans kompetencer er: overblik, analyse, international forretning og eksekvering – disse kompetencer bruger han i sit daglige virke som selvstændig i virksomheden Rent A CFO, hvor han rådgiver og giver support til små og mellemstore virksomheder indenfor økonomi og administration – herunder vækststrategi, forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse og procesoptimering.

image0

Isabella Pitzner Liljegren

Bestyrelsesmedlem

Isabella er redaktionschef og har med en over 20-årig baggrund i tv-branchen et godt kendskab til kommunikation, pressehåndtering og mediekontakt. Gennem flere programmer hun har lavet, har hun haft sårbare og hjemløse på dagsordenen og med det indblik for hvor komplekse problemstillingerne kan være, kom interessen for området. 

anni

Anni Schmidt Pedersen

Bestyrelsesmedlem

 

Anni har en cand.it i informationsvidenskab og har erfaring fra management consulting branchen. Hun har været selvstændig siden 2017, hvor hun har drevet et privat iværksætterhus. Hun er et garvet bestyrelsesmedlem og har stor erfaring med – og passion for – iværksætteri. Hun er særligt stærk ift. virksomhedsdrift, virksomhedsudvikling, optimering og strategi. 

Kontakt

HJEMLØSNINGER hjælper kommuner og organisationer med at udvikle løsninger på hjemløshed og opbygge systemer, der kan håndtere problemet. Du er altid velkommen til at tage kontakt, hvis du har brug for uformel sparring eller hjælp på området. 

Kontaktinfo

Telefon: 30235144

Email : louise@hjemloesninger.dk

CVR: 43782479

Adresse

HJEMLØSNINGER

c/o ByMakers

Godthåbsvej 27, 1. sal

8660 Skanderborg