Processer

Uhensigtsmæssige interne processer i kommunerne kan stå i vejen for at borgere i hjemløshed får den støtte de har behov for. 

For at sikre, at interne og eksterne arbejdsprocesser bidrager til at bekæmpe hjemløshed – frem for at stå i vejen for dette – hjælper HJEMLØSNINGER kommuner med at:

"Det er en kendt udfordring, at støttesystemet er fragmenteret og specialiseret. For eksempel kan det sociale system arbejde efter Housing First, hvor boligen er første skridt på vejen til et livsbaneskift, mens et beskæftigelsessystem måske ser et job som første skridt på vejen til et livsbaneskift. Lignende modsatrettede logikker kan gøre sig gældende på tværs af kriminalforsorg, psykiatri og misbrugsbehandling – og på tværs af offentlige aktører og civilsamfund"