Data

At skabe overblik over antallet af borgere der lever i hjemløshed i en kommune er en kompleks opgave, fordi mennesker bevæger sig ud af og ind i hjemløshed hver eneste dag. Mange kommuner læner sig derfor op ad den nationale kortlægning af hjemløshed, når der skal udarbejdes strategier og allokeres ressourcer. 

Kortlægningen bidrager med vigtig viden om tendenser på hjemløseområdet, men den viser kun et øjebliksbillede, som er baseret på tal fra én uge, hvert andet år – det er ikke et billede på det reelle antal mennesker, der lever i hjemløshed i kommunen, nu og her. 

Hvis vi skal have succes med de kommunale hjemløsestrategier, skal vi derfor starte med at kaste lys over mørketallet og skabe et realtidsoverblik over den aktuelle hjemløsesituation i kommunen. 

Med systematisk kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, hjælper HJEMLØSNINGER kommuner med at skabe det nødvendige overblik, så de til enhver tid kan svare på:

  • Hvor mange borgere lever i hjemløshed i kommunen lige nu?
  • Hvad karakteriserer borgere i hjemløshed i kommunen lige nu?
  • Får borgere i hjemløshed den støtte de har behov for?
"Der er en generel usikkerhed forbundet med at kortlægge og opgøre antallet af hjemløse borgere, hvorfor der altid vil være et vist ’mørketal’ forbundet med kortlægningens opgørelser"