En fremtid
uden hjemløshed
i Danmark

Fordi hjemløshed har store menneskelige og økonomiske omkostninger

Fordi vi kan udnytte vores ressourcer bedre

Fordi det er muligt

Projekter

Igangsættelse af
hjemløseprojekter

Data

Indsamling og analyse af data på hjemløseområdet

Processer

Optimering af
arbejdsprocesser

Viden

Oplæg og workshops med hjemløshed i fokus

Samarbejde

Samarbejde

Hvis vi skal løse samfundsmæssige udfordringer, skal vi kommunikere, udvikle løsninger og mobilisere ressourcer på tværs af faglighed, søjler og sektorer

Antropologi

Antropologi

Med antropologien som fagligt afsæt, undersøger HJEMLØSNINGER behov, dynamikker og praksis på hjemløseområdet

Forbedringsvidenskab

Forbedringsvidenskab

HJEMLØSNINGER har en forbedringsvidenskabelig tilgang til udvikling, afprøvning og implementering af ændringer, der fører til forbedringer på hjemløseområdet

OBS! Der afholdes generalforsamling for Foreningen Hjemløsninger d. 5. juli 2024 kl. 11.00 -12.00 på Teams. Tilmelding kan ske på louise@hjemloesninger.dk senest d. 1. juli 2024 kl. 12.00